the Ghost Clan

Translate This Page

GAMESPY

GameSpy är ett annat kommunikationsprogram där man kan hålla kontakten med sina vänner som spelar online. GameSpy har 2 olika klientprogram, GameSpy Arcade och Gamespy Comrade. Där ligger nog mest fokusen på vilken typ av spel man spelar vilken version man använder sig av. Och kanske vilka funktioner man prioriterar i ett kommunikationsprogram, samt lay-out. Även detta är ett program som vi inom Ghost inte använder oss av när vi är online och spelar, men ett alternativ för er online spelare.

Gamespy arcade
Gamespy Comrade